Pål Even Jahren

Digitalisering & Office 365

Pål Even er en senior rådgiver med omfattende nasjonal og internasjonal erfaring fra store og komplekse prosjekter og programmer, både i offentlig og privat sektor. Han har ledet alle faser av prosjekter. Hans spesialitet er prosjektledelse hvor prosessoptimalisering, digitalisering og endringsledelse står i fokus. Siden 2014 har han i hovedsak arbeidet med utvikling av moderne samhandling på tvers av funksjoner og forretningsområder i komplekse organisasjoner basert på løsninger fra Microsoft Dynamics 365 og Office 365, inkludert Teams. Pål Even har også omfattende erfaring innenfor utvikling og innføring PMO (Project Management Office) i komplekse organisasjoner. Herunder utvikling av kompetanse (prosjekteierskap, programledelse og strategisk portefølje¬styring) og styringsmekanismer (rammeverk, portaler og prosjektstyrings¬verktøy) Dyp forretningsforståelse, prosessforståelse og IT forståelse gjør at Pål kan omsette komplekse forretningsmessige utfordringer til håndterbare leveranser med kontinuerlig fokus på endringsledelse og gevinstrealisering. Komplekse leveranser krever sterke team. Pål har alltid fokus på å bygge sterke team hvor man tar vare på hverandre gjennom alle faser av et prosjekt.

+47 908 85 768

ADRESSE

Biskop Gunnerus gate 14, 0185 OSLO

POST

Postboks 24

1321 Stabekk

TELEFON

67 58 11 00

  • LinkedIn
  • Facebook

© 2020 by Semaphore Alliance Pty. Ltd. All Rights Reserved.

TA KONTAKT MED OSS