Team

Norge

 • Bjørn Arne Berge

  Corporate Governance, Sikkerhet

  Bjørn Arne har mer enn 27 års erfaring som konsulent i Europa, Asia og Oseania. Han har erfaring fra alt fra løsningskonsept til gevinstrealisering i små og store prosjekter innenfor offentlig sektor, bank/finans og telekom.

 • Tor Jomar Nordhagen

  Sikkerhet

  Tor Jomar er en senior rådgiver med omfattende nasjonal og internasjonal erfaring fra programmer relatert til Digitale løsninger med fokus på sikkerhet i store og komplekse organisasjoner både i offentlig og privat sektor.

 • Kjell Jarle Furnes

  IT-Strategi

  Kjell Jarle har lang og bred erfaring fra store IT-prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt, hvor digitalisering og modernisering er sentralt. Det er da nødvendig å ha en god IT-strategi. Gjennomføring av handlingsplaner feiler relativt ofte. Derfor er relevant erfaring viktig.

 • Marius Tandberg

  Endrings- og prosessledelse

  Marius er en rådgiver med bred erfaring med endringsledelse og fra arbeid med virksomhetsarkitektur, prosessforbedringer og organisasjonsutvikling i mellomstore og vekstorienterte virksomheter.

 • Mugunthan "Mugge" Dharmadas

  GDPR & Prosess

  Mugunthan har over 10 års erfaring som konsulent innenfor IT. Han har i flere år jobbet med overordnet analyse, kravspesifisering, løsningsarkitektur og koordinering av systemleveranser.

ADRESSE

Biskop Gunnerus gate 14, 0185 OSLO

POST

Postboks 24

1321 Stabekk

TELEFON

67 58 11 00

 • LinkedIn
 • Facebook

© 2020 by Semaphore Alliance Pty. Ltd. All Rights Reserved.

TA KONTAKT MED OSS